V Międzynarodowa Konferencja Naukowe Aspekty Bezzałogowych Obiektów Ruchomych

W dniach 15-17 maja, reprezentacja MelAvio uczestniczyła w V Międzynarodowej Konferencji Naukowe Aspekty Bezzałogowych Obiektów Ruchomych w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Prezentowaliśmy tam swoje dotychczasowe osiągnięcia, ale zbieraliśmy także cenną wiedzę od naukowców działających w dziedzinie bezzałogowych pojazdów.