Kontakt

Koło Naukowe Awioniki Melavio
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Politechnika Warszawska

Adres korespondencyjny:
ul. Nowowiejska 24
00-665 Warszawa

E-mail:
kna.melavio@gmail.com