O nas

Koło Naukowe Awioniki MelAvio działa od 2003 roku przy Wydziale Mechanicznym
Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Tworzą je studenci – pasjonaci lotnictwa.

Ideą Koła jest rozwój polskich technologii w dziedzinie awioniki poprzez wspieranie pasji
i zainteresowań studentów oraz rozwijanie ich umiejętności. Poprzez wspólną pracę nad
innowacyjnymi projektami oraz uczestnictwo w zawodach i konkursach zespół MelAvio
przyczynia się do opracowania nowatorskich rozwiązań w dziedzinie lotnictwa
bezzałogowego.

Obecny skład KNA MelAvio:

Tymoteusz Kazubski – przewodniczący koła
mgr inż. Rafał Ożóg – wiceprzewodniczący
Jakub Syguła – skarbnik

~ Członkowie koła 2018