UAV Challenge: Outback Rescue 2014

Te prestiżowe zawody co roku rozgrywane w Australii, w stanie Queensland, stanowią ogromne wyzwanie dla ekip z całego świata. I to pomimo faktu, ze nie są one przeznaczone wyłącznie dla uczniów i studentów, lecz także branżowych przedsiębiorstw i państwowych agencji. Skalę trudności obrazuje fakt, że żadna ekipa nie ukończyła jeszcze zadanej misji, pomimo że zawody rozgrywane są od dłuższego czasu. Samolot startujący w zawodach ma za zadanie, przestrzegając złożonych procedur bezpieczeństwa, odnaleźć manekina leżącego na otwartym terenie poza zasięgiem wzroku i zrzucić mu butelkę wody. Wszystkie te czynności samolot musi wykonywać bez jakiejkolwiek ingerencji zespołu – całkowicie autonomicznie.

KNA Melavio jest obecnie w trakcie przygotowań do zawodów. Projektowane są systemy bezpieczeństwa, elektronika, opracowana jest koncepcja statku powietrznego mającego nam zapewnić zwycięstwo. Na chwilę obecną uznajemy to za główne przedsięwzięcie naszej ekipy, angażujące większość członków koła, stawiające przed nami nowe cele, wyzwania i poszerzające horyzonty.

Outback Joe

Postępy

[ic_add_posts category=’uav’]