Test napędu Quad Tiltrotor’a

W dniu 26 lipca przetestowaliśmy po raz pierwszy prototyp mechanizmu obracającego silnik do Quad Tiltrotora.  Testy okazały się dla nas bardzo cenne, mogliśmy ocenić wpływ drgań oraz odkształcenia występujące w układzie. Dzięki tym badaniom, możemy zoptymalizować mechanizm, aby spełniał jak najlepiej postawione wcześniej założenia.