Tandem oblatany!

25 III 2013 nasza prototypowa konstrukcja po raz pierwszy wzniosła się w powietrze. Wprawdzie ze względów bezpieczeństwa były to jedynie loty szybowe, jednak jeszcze w tym tygodniu prawdopodobne jest rozpoczęcie prób z napędem. W trakcie oblotów model uległ niewielkim uszkodzeniom, jednak zasadnicze fragmenty konstrukcji dobrze zniosły próby, jakim zostały poddane. Obecnie nasz tandem czeka niewielka modernizacja, po której powinien być gotów do wykonywania lotów z własnym napędem. Co ważne, samolot zachowywał się przyzwoicie, przede wszystkim ucieszyła nas zgodność wyważenia samolotu z tą przewidywaną w obliczeniach. Na potwierdzenie prezentujemy film nakręcony w trakcie prób.