O KNA Melavio

Koło naukowe MELAVIO powstało w roku 2003. Od tego czasu działamy pomagając studentom w rozwijaniu zainteresowań w dziedzinie:

  • Awioniki
  • Sterowania
  • Nawigacji

Nasze projekty z miesiąca na miesiąc nabierają tempa, obecnie głównym celem jest udział w zawodach UAV Challenge 2018. Jako że misja z ostatniej edycji konkursu wciąż pozostała nie spełniona naszym priorytetem jest jak najlepsze przygotowanie się do następnej edycji. W tym celu realizujemy również szereg przedsięwzięć pobocznych w celu zdobycia doświadczenia i umiejętności niezbędnych do sprostania wymaganiom niezwykle trudnych zawodów. Nasze atuty to przede wszystkim starannie zebrany zespół o różnorodnych zainteresowaniach i specjalnościach, jak i zaangażowanie.  Jeśli plan się powiedzie, nasz system stworzony na potrzeby konkursu będzie mógł posłużyć jako podstawa do rozwoju dalszych projektów związanych z branżą bezzałogowych obiektów latających.

Medical Challenge 2016