Micro Airborne Radio Relay

Micro Airborne Radio Relay (MARR) jest projektem powstającym w ramach studenckich grantów indywidualnych. Projekt realizowany jest przez członka KNA MelAvio Karola Niewiadomskiego. Opiekunem przedsięwzięcia jest dr inż. Grzegorz Kasprowicz z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Projekt będzie trwał 6 miesięcy – od lutego do lipca 2016 roku.

Celem projektu MARR jest opracowanie systemu radio przekaźnika do zabudowy na małym samolocie bezzałogowym. Głównym zadaniem przekaźnika będzie zwiększenie możliwego zasięgu komunikacji pomiędzy stacją bazową, a innym bezzałogowym statkiem powietrznym (także po wylądowaniu w odległej lokacji). Zakładany zasięg połączenia wynosi 15km. Jedną z głównych trudności jest takie skonstruowanie systemu, aby był zgodny z przepisami prawa w dziedzinie komunikacji radiowej. Przekaźnik zostanie zabudowany na samolocie bezzałogowym typu motoszybowca o rozpiętości skrzydeł ok 3m.

Koło Naukowe Awioniki MelAvio będzie wykorzystywać opracowany przekaźnik w czasie zawodów UAV Challenge Medical Express. Odbywają się one we wrześniu tego roku w Dalby w Australii.

Cularis start