Deliverable 1 – decyzja: go!

Możemy póki co być zadowoleni z decyzji D1, jednak przed nami i pozostałymi drużynami wciąż długa droga!

Poniżej zamieszczamy link, w którym można znaleźć listę wszystkich zespołów, które również otrzymały decyzję „go”.

http://www.uavoutbackchallenge.com.au/index.cfm?contentID=50