Kontakt

Koło Naukowe Awioniki MelAvio
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Politechnika Warszawska

Adres korespondencyjny:
ul. Nowowiejska 24
00-665 Warszawa

E-mail:
kontakt@melavio.pw